Hva er en advokatfullmektig?

Det er stor forskjell på en advokatfullmektig og en advokat. Vi skal nå se nærmere på hva en advokatfullmektig er og hvordan de arbeider. Alle som er advokater, har gått gjennom et jusstudium. Etter fullført utdannelse og bestått eksamen, blir de jurister. Mange studerer juss med et ønske om å en dag bli advokat, men det er flere vilkår som må oppfylles før dette kan skje.

Etter at juristen er ferdig med utdannelsen sin, må han gjennom en praksisperiode. Denne praksisen må være på minst to år og deretter bli godkjent. Praksisen skal være en heltidsstilling, og her er det mulig å gå i forskjellige retninger. En praksisstilling kan være advokatfullmektig.

For å kunne bli en advokatfullmektig må personen ha fullført både en bachelor og en master innen juss. Dette er et populært studie og det finnes muligheter for å studere juss og rettsvitenskap flere steder i Norge. Snittet for å komme inn på et slikt studie er som regel noe høyt, da dette er et ettertraktet og populært studie for mange.

Advokatfullmektig definisjon

For å kunne bli advokat må du gjennom en praksisperiode som enten advokatfullmektig, politifullmektig eller dommerfullmektig. En advokatfullmektig er derfor på mange måter en lærlingstilling. Det vil være stor forskjell på hvor mye ansvar og hvilke arbeidsoppgaver en advokatfullmektig har.

Selv om det vil være store forskjeller på ansvar og arbeidsoppgaver, er kravene for å bli advokat det samme for alle advokatfullmektiger. Arbeidsoppgaver og ansvar vil avhenge sterkt av hvilket selskap fullmektiger har praksisen sin i. Det er mulig å få praksis i både større og mindre advokatbyrå. Gjennom praksisen må fullmektiger ha hatt tre saker i rettssalen.

Hva gjør en advokatfullmektig?

Noen advokatfullmektiger får større ansvar enn andre. De som er utplassert i mindre firma, får gjerne større ansvar og muligheten til å følge saker fra start til slutt. Noen får sine egne saker som de arbeider med, mens andre hjelper og bistår andre faste ansatte advokater.

I større firma vil arbeidsoppgavene til advokatfullmektig handle mer om å forbedre og hjelper de faste advokatene med sine saker. Som advokatfullmektig er du under opplæring. Derfor er det viktig at advokatfullmektiger får forsvarlig oppfølging og opplæring gjennom praksisen. For å forsikre seg om at dette skjer, vil alle advokatfullmektiger jobbe under en prinsipal.

En prinsipal er personen som har ansvar for opplæringen av en advokatfullmektig. Her vil det bli gitt informasjon om god opplæring, slik at fullmektiger får den erfaringen som er nødvendig. Gjennom de to årene kan en fullmektig få ansvar for sin egne saker, men dette er mest vanlige i mindre selskaper.

Mange advokatfullmektiger får stort utbytte av sin prinsipal. Her får de se hvordan en advokat jobber og hvordan han går frem med ulike saker. Observasjon av hvordan prinsipal kommuniserer med dommer og rettssak er også nyttig erfaring å ta med seg videre. Etter to år som advokatfullmektig er det mulig å ta det neste steget for å selv bli en advokat.

Krav for å bli advokat

Etter læretiden er over og advokatfullmektiger har hatt tre saker oppi retten, er det på tide å ta det neste steget. For å kunne bli advokat må personen være over 20 år gammel og gjennomgå et advokatkurs etter fullført praksis. Kurset blir holdt i de største byene i Norge og avsluttes med en type eksamen som må bestås.

For å bli advokatfullmektig vil det være lurt å holde et øye med stillingsutlysninger til ulike advokatfirma. Personer med gode resultater fra studiet og en relevant og variert arbeidserfaring, vil som regel ikke ha problemer med å skaffe seg stilling som advokatfullmektig.

En advokatfullmektig er en person som har fullført en jussutdannelse og har et mål om å bli advokat. Dette er en lærlingstilling hvor fullmektiger har praksis og arbeider under en advokat for opplæring. For å kunne gå videre til å bli advokat må praksisperioden være på minst to år og fullmektiger må ha et visst antall saker for domstolene. En stilling som advokatfullmektig er et steg nærmere å få den beskyttede tittelen som advokat.