Velkommen til Advokatfirmaet AS

Det er viktig at advokatfirmaer hjelper klienter fra alle deler av samfunnet med blant annet juridisk rådføring og veiledning, innenfor både næringslivet og det private. Mange tilbyr tjenester etter mange års erfaring fra forhandlinger, megling, rettslige utfordringer og prosedyrer.

I et felles kontorlandskap samarbeider advokatene om å levere bred kompetanse innenfor de ulike fagområdene, og har særskilt kompetanse innenfor områder som arbeidsrett, arv, barnevern, barnefordeling, bistandsadvokat, familierett, fast eiendom, fremmedrett, forvaltningsrett, kontraktsrett, skiftetvister, skatterett, strafferett, trygderett og veitrafikkrett.

Som firma jobber man med saker i forbindelse med fri rettshjelp, såkalte probono-saker, og hjelper klienter med vurdering av forsikringsavtale og kostnader relatert til advokatbistand. Det er viktig med like stor grad av service for alle, spesielt når det gjelder å tilby profesjonell, effektiv, menneskelig og rimelig juridisk bistand. Vi ønsker deg velkommen til denne nettsiden og ta gjerne kontakt.